Opłata w szkole niepublicznej
Odpowiada
07.01.2014
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Uczęszczam obecnie do szkoły policealnej niepublicznej na kierunku fototechnik. Zostaliśmy ostatnio zaskoczeni prośbą o podpisanie następującego oświadczenia:

„Oświadczam, iż w związku ze zmianą zasad dofinansowania szkół i placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za każdy miesiąc, w którym nie uzyskałem wymaganej frekwencji 50% (nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionej/udokumentowanej np. zwolnieniem lekarskim)”.

Czy wymaganie podpisania takiego oświadczenia jest zgodne z prawem? Rozumiem, że brak 50% frekwencji może być równoznaczny z nieuzyskaniem zaliczenia z danego przedmiotu, ale czy pobieranie opłat ma słuszność prawną, o moralności i edukacyjnym wydźwięku nie wspominając?

ODPOWIEDŹ

Wymaganie od słuchaczy podobnego oświadczenia prawdopodobnie podyktowane jest zmianami w zasadach dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, tj. szkół dla dorosłych.

Art. 90 ust. 3 zdanie pierwsze Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. przewiduje, że dotacje przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Przed zmianą dotacje przysługiwały na każdego ucznia szkoły bez względu na frekwencję.

W tej sytuacji w interesie szkół niepublicznych leży zmotywowanie uczniów do regularnego uczęszczania na zajęcia. Temu celowi ma służyć np. opłata obciążająca ucznia, który nie uzyskał wymaganej frekwencji.

W mojej ocenie nie ma prawnych przeciwwskazań do pobierania takiej opłaty przez szkołę niepubliczną dla dorosłych. Opłata powinna być jednak przeznaczona na działalność szkoły.

Należy pamiętać, że dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego służą dofinansowaniu realizacji zadań szkoły niepublicznej. Nie powinny być jedynym źródłem finansowania działalności szkoły.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz