Opieka na dziećmi nieuczęszczającymi na basen
Odpowiada
17.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam problem w oddziale przedszkolnym. Jest to klasa 0 prowadzona w szkole podstawowej. Dzieci w ramach zajęć chodzą na basen. Moje dziecko nie może tego robić że względów zdrowotnych. Pani dyrektor kaze więc odbierać dziecko o 11.30, bo wtedy dzieci wyjeżdżają. Wracają o 13 i później zajęcia według planu trwają jeszcze do 14 (w tym obiad). Czy szkoła może wymusić odbiór dziecka o godz. 11.30 mimo tego, ze zajęcia według planu są do godz. 14? Czy szkoła nie ma obowiązku zapewnić takim dzieciom opieki?

Odpowiedź:

Moim zdaniem szkoła powinna zapewnić opiekę uczniowi który z przyczyn zdrowotnych nie uczęszcza na basen, a zajęcia są zajęciami realizowanymi w ramach czasu pracy oddziału przedszkola. Zaznaczam jednak, że nie znam szczegółów sprawy.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do niej jest obowiązkiem dyrektora szkoły. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 39 ust. 1 pkt 5a oraz art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz