Odpracowanie niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych
Odpowiada
29.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam przydzielone 2,5 h tygodniowo nauczania indywidualnego. W ostatnim czasie przez 2 tygodnie przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Po powrocie do pracy okazało się, że muszę odpracować przydzielone mi godziny nauczania indywidualnego w związku z moją nieobecnością. Czy to jest zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Nauczyciel nie ma obowiązku odpracowania zajęć, które nie odbyły się z uwagi na jego zwolnienie lekarskie.

Uzasadnienie:

Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego to realizacja  obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych planów. Oznacza to, iż są to godziny realizowane w ramach pensum nauczyciela lub godzin ponadwymiarowych. Jeśli zajęcia nauczania indywidualnego wchodzą do pensum nauczyciela to nauczyciel nie ma a obowiązku odpracowania zajęć, które nie odbyły się z uwagi na jego zwolnienie lekarskie. Natomiast za czas zwolnienia lekarskiego nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego – zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nauczyciel otrzymał wynagrodzenie za czas zwolnienia lekarskiego (lub zasiłek), jednak nie ma obowiązku  odpracowania godzin, które nie odbyły się podczas jego nieobecności, ponieważ jest to sprzeczne z celem przepisów dotyczących zwolnień od pracy w okresie choroby potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Jeśli dyrektor nakaże nauczycielowi odpracowanie odpowiedniej liczby godzin w innym dniu należy takie godziny traktować jako godziny dodatkowo płatne.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
  • ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1133).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz