Odmowa realizowania godzin
Odpowiada
07.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w BSIS, zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo przyznane mam nadgodziny i zajęcia doraźne, co w sumie daje 32h tygodniowo (26h z \"mojej\" branży + 6h jako doraźne zastępstwo od września do czerwca). Nadmienię, że jestem jedynym nauczycielem uczącym w tej branży w szkole. Do szkoły wpłynęła opinia o potrzebie kształcenia indywidualnego dla ucznia z fobią szkolną (w moim przypadku byłoby to +5h, znów jako godziny doraźne). Ze względu na obciążenie godzinowe wielokrotnie prosiłam dyrekcję o próbę zatrudniania drugiego nauczyciela, co zostało zbyte. Stąd moje pytanie: czy muszę przyjąć te godziny?

Odpowiedź:

Formalnie tak.  Jeżeli uznamy, że nie będzie miała Pani godzin doraźnych zastępstw to będzie miała Pani 26 godzin + 5 godzin, czyli maksymalnie 31 godzin. Przypominam, że tygodniowy czas pracy nauczyciela to 40 godzin. Jeżeli uznamy, że będą to kolejne godziny doraźne to może być problem z  wykonywanie innych czynności w zakresie obowiązków nauczycieli. Nauczyciel oprócz pensum realizuję: inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Formalnie jeżeli nauczyciel realizuję do 40 godzin to jest związany poleceniem dyrektora. Jeżeli liczba prowadzonych zajęć przekracza 40 godzin lub nauczyciel nie mam czasu żeby wykonywać inne swoje obowiązki o których mowa powyżej to wtedy są podstawy do sprzeciwieniu się decyzji dyrektora.

Podstawa prawna:

  • art. 35, art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
  • art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz