Ocena dorobku zawodowego nauczyciela
Odpowiada
27.05.2009PYTANIECzy właściwy jest zapis w ocenie dorobku zawodowego nauczyciela: „Analiza dokumentacji dorobku potwierdza spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego”?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły. Przepis ustępu 8 art. 9c przywołanej regulacji stanowi, że ocena taka może być negatywna lub pozytywna. Ponadto powinna być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania do organu nadzoru pedagogicznego.


Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje, ograniczenie się do zwrotu: „analiza dokumentacji dorobku potwierdza spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego”, jest niewystarczające. W ocenie sporządzonej przez dyrektora szkoły powinna znaleźć się wyraźna ocena (negatywna lub pozytywna). Ponadto w ocenie powinno znaleźć się uzasadnienie jej wystawienia. Ograniczenie się tylko do zacytowanego zdania, według mnie nie jest wystarczające.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz