Obowiązkowe badania okresowe – kiedy należy je wykonać?
Odpowiada
28.05.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE
Dostałam polecenie, aby badania okresowe wykonać w godzinach poza lekcjami. Czy to zgodne z Kodeksem pracy? Czy muszę udać się na badania w godzinach poza moim planem lekcji? Czy dyrektor ma prawo tego ode mnie wymagać?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 229§3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. DzU z 2014, poz. 1502 ze zm.) okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r. (I PKN 642/99) polecenie wykonania badań lekarskich jest poleceniem służbowym dotyczącym pracy i jako takie powinno być wykonane w godzinach pracy. Zasadą jest więc, że badania okresowe powinny być wykonywane w godzinach pracy, jednakże jeżeli nie jest to możliwe, pracownik może zostać zobowiązany do ich wykonania również poza tymi godzinami.

W przypadku nauczycieli należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi do 40 godzin tygodniowo, a więc nie jest on ograniczony jedynie do pensum dydaktycznego wskazanego w przepisie art. 42 ust. 3 przywołanej ustawy. 

Mając na uwadze powyższe, w mojej opinii będzie możliwe polecenie wykonania badań okresowych nauczycielowi poza godzinami, w których realizuje on pensum dydaktyczne. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz