Obowiązkowa matura z matematyki dla uczniów technikum
Odpowiada
09.04.2008PYTANIEZ dniem 1 września 2007 r. została wprowadzona nowa podstawa programowa z matematyki. W trakcie rozpoczętego cyklu nauczania nie można zmieniać podstawy programowej, dlatego uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w 4-letnim technikum w roku szkolnym 2006/2007 nie mają zmienionej podstawy z tego przedmiotu. Czy uczniowie będą musieli pisać obowiązkowa maturę z matematyki w 2010 roku?
ODPOWIEDŹ
Egzamin maturalny z matematyki w 2010 r. będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów zarówno liceów jak i techników.


To standardy wymagań a nie podstawa programowa są podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem zasady, że wymagania powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych. Może się tak zdarzyć, że standardy wymagań są uwzględnione w podstawie programowej i nie będzie konieczne zmienianie jej.Uzasadnienie:Od 2010 r. każdy maturzysta będzie musiał zdać egzamin z matematyki, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.


Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, pisemny egzamin maturalny z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich zdających, począwszy od roku szkolnego 2009/2010 (we wcześniejszej nowelizacji tego rozporządzenia był to rok szkolny 2008/2009).


Z przesunięcia obowiązkowego dla wszystkich zdających egzaminu z matematyki na rok szkolny 2009/2010 wynika, że
uczniowie techników i liceów powinni być poinformowani o wprowadzeniu obowiązkowego egzaminu z kolejnego przedmiotu w pierwszym roku swojej nauki. Tymczasem zmiany przepisów wprowadzone w 2007 r. obejmowały nie tylko uczniów pierwszych, ale i drugich klas techników.
Dnia 23 sierpnia 2007 r. MEN podpisał nową podstawę programową z matematyki. Zmieniły się wówczas standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Skutki wprowadzanych zmian

 • Nowe podstawy programowe obowiązują uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynających naukę we wrześniu 2007 r..

 • Nowe podstawy programowe obowiązują również uczniów czteroletnich techników, którzy we wrześniu 2007 r. rozpoczynają drugą klasę.
 • Ponadto w 2010 r. matura z matematyki jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów kończących naukę w szkole ponadgimnazjalnej, a sposób przygotowania się do niej (trzyletnie LO, czteroletnie technikum itp.) nie ma żadnego znaczenia.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.,
  w sprawie
  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., Nr 83, poz. 562).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r.
  w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU z 2001 r., Nr 92, poz. 1020). Zmiany: DzU z 2003 r., Nr 90, poz. 846 oraz z 2007 r., Nr 157, poz. 1102.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. DzU z 2007 r., Nr 157, poz. 1100). Zmiany: DzU z 2007 r., Nr 171, poz. 1211.


Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców, współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz