Obowiązki nauczyciela
Odpowiada
10.02.2014
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Czy nauczyciel wychowawca ma prawo rozmawiać z naszym dzieckiem w obecności innego rodzica?

Wychowawczyni za namową innej matki zabrała naszą dziesięcioletnią córkę do sali i tam z tą mamą, jej córką i naszą córką przeprowadziła rozmowę. Zadawały córce pytania, czy koleżanka ją czymś uraziła, sprawiała jej przykrość itp. Wizyta owej matki podyktowana była moim telefonem, w którym poprosiłem o rozmowę rodziców z tą dziewczynką, gdyż notorycznie obraża naszą córkę.

ODPOWIEDŹ

W opisywanym przypadku należałoby się zastanowić, czy wychowawczyni, skoro nie ograniczyła się do rozmowy z samymi uczennicami, nie powinna była zaprosić rodziców obu uczennic. Tak się jednak nie stało i jeśli Państwo uważają, że sytuacja ta była niekomfortowa dla dziecka lub nauczyciel postąpił nieprofesjonalnie, można złożyć skargę do dyrektora szkoły.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) szkołą kieruje dyrektor, który jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Wśród podstawowych obowiązków nauczyciela art. 6 KN wymienia rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju. Niejako powtórzeniem tego przepisu jest art. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Niezależnie od uznania, czy w opisanym przypadku nauczyciel naruszył swoje ustawowe obowiązki, czy też ich nie naruszył, rodzice uczniów mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoły.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz