Nieobecność nauczyciela w pracy a wynagrodzenie
Odpowiada
12.01.2009PYTANIECzy za dni, w których nauczyciel był nieobecny w pracy z powodu opieki nad chorym dzieckiem, wypłata wynagrodzenia wpływa na konto dopiero po miesiącu? Czy dodatkowe składniki wynagrodzenia, tzn. dodatki motywacyjny i za wychowawstwo, też są wypłacane w 80%?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 38 Karty Nauczyciela nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy. W art. 39 ust. 3 jest mowa o tym, że
wynagrodzenie wypłaca się nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to wynagrodzenie jest wypłacane w dniu następnym. Z obwarowań prawnych wynika, że na przykład za miesiąc wrzesień nauczyciel otrzymuje pensję już 1 września. Jeżeli we wrześniu nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim lub zwolnieniu z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, to dnia 1 października otrzyma wynagrodzenie za miesiąc październik, tylko że pomniejszone o czas zwolnienia lekarskiego z września. Gdyby nawet okazało się, że nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc, to i tak pierwszego dnia następnego miesiąca otrzymuje wynagrodzenie, tylko pomniejszone o to zwolnienie. Natomiast wypłacanie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, na przykład motywacyjnego czy za wychowawstwo, za czas zwolnienia lekarskiego jest określane przez organ prowadzący szkołę (gminę, miasto, powiat) w regulaminie wynagradzania nauczycieli ustalanym corocznie, zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela.


Podstawa prawna:


Ustawa Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz