Nauczanie zdalne
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Pracuję w przedszkolu na stanowisku logopedy w wymiarze całego etatu. Prowadzę terapię 22 dzieci tak, że na każde wypada jedną godzina zajęć w tygodniu. Miałam również cztery godziny nadgodzin w tygodniu ze względu na potrzeby dzieci. Podczas nauczania zdalnego dostałam pozbawiona nadgodzin. Od dwóch tygodni pracuje już stacjonarnie. Wróciło 19 dzieci, a 5 ma nadal edukację zdalną. Zostałam poinformowana, że nadgodzin nie będzie i w te 3 godziny, które zostały po terapii 19 dzieci, które wróciły stacjonarnie, mam opracowywać zadania dla 5. Dlaczego podczas nauczania zdalnego na każde dziecko była godzina, a teraz na trzy godziny pracy zdalnej mam pięcioro dzieci. Czy jest to zgodne z prawem, czy powinnam mieć zapłacone za nadgodziny?

Odpowiedź:

Jeżeli razem w ramach zajęć stacjonarnych i zdalnych nauczyciel poprowadzi z dziećmi większą liczbę zajęć niż wynosi wymiar pensum, jest uprawniony do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Zasadniczo nie przysługuje ono natomiast za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe ujęte w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

Uzasadnienie:

Na potrzeby odpowiedzi zakładam, że pensum logopedy to 22 godziny. W ramach etatu nauczyciel w przedszkolu wykonuje pracę stacjonarną (19 godzin) i częściowo zdalnie dla pozostałych dzieci. Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzone zostały rozwiązania umożliwiające m.in. przedszkolom pracę w zmienionych warunkach kształcenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla nauczyciela, który zajęcia opiekuńcze realizuje w ramach pensum w siedzibie przedszkola oraz jednocześnie prowadzi zdalne nauczanie dyrektor przedszkola ma obowiązek na nowo określić organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego przyjętego sposobu realizacji tych zadań (§ 7 ust. 7 ww. rozporządzenia). Wtedy zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia oraz zajęcia realizowane na terenie przedszkola nauczyciel realizuje w ramach pensum, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej pensum - w ramach godzin ponadwymiarowych. Dyrektor w pierwszym kroku ustala, jaka aktywność nauczyciela lub także przez jaki czas wykonywana w ramach nauki zdalnej jest traktowana jako realizacja pojedynczych zajęć z dziećmi. Dopiero w kolejnym kroku sumuje liczbę zdalnych zajęć prowadzonych przez nauczyciela według nowej organizacji tych zajęć z liczbą zajęć stacjonarnych poprowadzonych przez nauczyciela w ramach pensum. W trzecim kroku dyrektor sprawdza, czy nauczyciel realizuje pensum, czy także godziny ponadwymiarowe.

W sytuacji, gdy z uwzględnieniem nowej organizacji nauki zdalnej nauczyciel prowadzi zajęcia stacjonarne i zdalne w łącznym wymiarze przekraczającym pensum (czyli te 22 godziny), za dodatkowe godziny zrealizowane ponad pensum otrzymuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Należy również pamiętać, że dyrektor nie tylko może przydzielić godziny ponadwymiarowe ale także je odebrać. Zatem co do zasady nauczyciel nie powinien otrzymać wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Podstawa prawna:

  • § 7, § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz