Nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy
Odpowiada
23.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
W 2019 roku mija 35 lat mojej pracy w oświacie. Od 2017 jestem emerytką, ale nadal pracuję. Pytanie dotyczy terminu i wysokości wypłaty świadczenia za 35-lecie.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Nabywa Pani prawo w ostatnim dniu okresu 35 lat pracy uprawniającego do tej nagrody  - a ściślej interpretując w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego.

Uzasadnienie:

Za 35 lat pracy nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, czyli po wypracowaniu wymaganego stażu. Wyjątkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową bez zbędnej zwłoki, czyli w dniu nabycia do niej prawa. W świetle orzecznictwa pracownik nabywa prawo do nagrody w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody  - a ściślej interpretując w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Przykładowo jeżeli nauczyciel rozpoczął pracę 1 września, to prawo do nagrody nabędzie 31 sierpnia i - jako nieperiodyczny składnik wynagrodzenia - w tym dniu należy ją wypłacić

Podstawa prawna:

 • 47 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
 • 2 ust. 1, § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418)

Komentarze

Dodaj komentarz

 1. Na dzien nabycia prawa do jubileuszówki za 30 lat pracowalam w niepublicznej placówce / kwiecien/, we wrzesniu podjelam prace w panstwowej placowce , gdzie zwrócilam sie o wyplate tej nagrody – dostałam odmowę bo dzien nabycia minąl. Czuy slusznie mi odmówiono?

  1. Tak. Nagrodę wypłaca pracodawca, u którego upłynął staż pracy uprawniający do nagrody. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody (§2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r.). Jeśli przy nawiązywaniu stosunku pracy nauczycielka przełożyła dokumenty, z których wynika, że w momencie zatrudnienia miała staż przekraczający 30 lat pracy, to nagrodę nabędzie dopiero przy osiągnięciu stażu wynoszącego 35 lat. Staż 30 lat pracy nauczycielka osiągnęła w trakcie zatrudnienia u innego pracodawcy w związku z tym nie może nabyć nagrody w szkole.

   Podstawa prawna:
   • art. 47 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.,
   • § 2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418).

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz