Możliwość skrócenia stażu
Odpowiada
08.02.2008PYTANIEKto i w jakim wypadku może skorzystać z możliwości skrócenia stażu?
ODPOWIEDŹPodstawą do omówienia tego problemu są postanowienia ustawy z 1982 roku
Karta Nauczyciela art. 9a ust. 3 i 4 oraz art. 9c ust. 2 i ust.3. W
myśl postanowienia art. 9a ust. 3 osoba rozpoczynająca pracę na stanowisku nauczyciela może uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole/placówce oświatowej, jeżeli spełnia następujące warunki:


a) legitymuje się co najmniej pięcioletnim okresem pracy i znaczącym dorobkiem zawodowym, lub


b) jest nauczycielem akademickim i posiada co najmniej trzyletni okres pracy w szkole wyższej.


Na podstawie art. 9c ust. 2 dyrektor szkoły/placówki oświatowej może skrócić staż do roku i dziewięciu miesięcy nauczycielowi, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, korzystając z postanowienia art. 9a ust. 3. Osoba, która spełnia te warunki, może złożyć do dyrektora szkoły/placówki wniosek o nawiązanie stosunku pracy na prawach nauczyciela kontraktowego wraz z opisem swoich znaczących osiągnięć w dotychczasowej pracy zawodowej. Ponieważ żaden przepis nie precyzuje, co oznacza pojęcie „znaczące osiągnięcia”, to decyzja w tej sprawie należy do tak zwanych uznaniowych i pozostaje w gestii dyrektora szkoły. Sądzę, że może to być na przykład awans zawodowy, otrzymane odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, wdrożenie innowacji, efekty działań o szczególnym znaczeniu dla pracodawcy, zakładu pracy, środowiska itp.


Należy podkreślić, że okres pracy przed podjęciem pracy w szkole/placówce oświatowej nie musi mieć nic wspólnego z oświatą. Postanowienie wymaga udokumentowania pięcioletniego okresu pracy i wykazania znaczącego dorobku zawodowego.


Nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniem naukowym i co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej uzyskują, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli, stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast nauczyciel kontraktowy lub mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o skrócenie stażu do roku i dziewięciu miesięcy na kolejny stopień awansu zawodowego.Czy nauczyciel kontraktowy lub mianowany posiadający tytuł doktora może wnioskować o skrócenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego do roku i dziewięciu miesięcy?


Tak. Przepis art. 9c ust. 2 nie wiąże tego wniosku ze spełnieniem warunku trzech lat pracy w szkole wyższej. Jednak w myśl postanowienia art. 9d ust. 4 po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego nauczyciel musi przepracować w szkole co najmniej dwa lata, a po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego – co najmniej rok. Dopiero po tym czasie może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego.Stanisław Masłowski – nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz