Monitoring wizyjny pracy nauczycieli
Odpowiada
05.07.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Witam, mam pytanie odnośnie monitoringu. Czy Dyrektor może KONTROLOWAĆ nauczycieli (np. sprawdzać, czy w czasie zajęć wychodzą z klasy, jak dyżurują) i obsługę (np. ile minut jedli śniadanie). Czy może podczas pobytu w domu lub służbowych wyjazdów \"oglądać\" ich na telefonie lub tablecie.

Odpowiedź:

Dyrektor nie może kontrolować nauczycieli za pomocą monitoringu – inny jest cel jego wprowadzenia - zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia, a nie nadzorowania pracy. Dyrektor może mieć wgląd do systemu monitoringu „ na żywo” przebywając poza placówką, jeżeli techniczne jest to możliwe.

Uzasadnienie:

Po wejściu w życie RODO od 25 maja 2018 r. do Prawa oświatowego wprowadzono specjalną regulację dotyczącą monitoringu w szkołach i placówkach publicznych (art. 108a Prawa oświatowego). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia, dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Monitoring nie może być wykorzystywany do żadnych innych celów, w szczególności do celu nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki, w tym nauczycieli (art. 108a ust. 2 Prawa oświatowego). Choć mogą istnieć pokusy, by monitoring przy okazji był narzędziem np. kontroli długości przerw czy opuszczania przez pracownika miejsca pracy, a także obserwacji czynności wykonywanych podczas świadczenia pracy. Jest to zakaz bezwzględny, który nie może być złamany w żadnym wypadku. W art. 221 Kodeksu pracy wskazano, jakie dane można przetwarzać w związku z zatrudnieniem. Nie ma wśród nich danych pozyskiwanych za pomocą monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny będący metodą nadzoru ingerującą w prywatność jest metodą nadmierną do kontrolowania czasu pracy i wykonywania obowiązków pracowników.

Jeżeli chodzi o dostęp do systemu monitoringu przez dyrektora z domu lub w czasie podróży służbowej to należy stwierdzić, że dyrektor w ramach wykonywania zadań administratora ma możliwość wglądu w nagrania, także na żywo, inną zaś kwestią jest dostęp do nich z domu, czy spoza placówki. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 32 ust. 1 RODO szkoła musi wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie chronić dane osobowe, co oznacza, że dyrektor musi chronić dostęp do nagrań przed innymi osobami, w tym domownikami i osobami, które mogą próbować włamać się do komputera lub systemu wykorzystywanego do monitoringu. Niemniej jednak jest to możliwe.

Podstawa prawna:

 • 108a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • 222 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),

art. 24, art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1).

Komentarze

Dodaj komentarz

 1. Dzień dobry.

  Jestem nauczycielem mianowanym z 11 letnim stażem pracy w oświacie. Umowę o pracę mam sporządzoną na podstawie mianowania.

  Najpierw pracowałam w przedszkolu, potem w szkole jako nauczyciel wspomagający, obecnie pracuję w edukacji wczesnoszkolnej, a dokładnie jestem wychowawcą w klasie 2.

  W roku szkolnym 2022/23 kończę klasę trzecią.

  W roku 2023/24 chciałabym ponownie obciąć pierwszą klasę, ale obawiam się, że jest zbyt dużo nauczycielek i dyrektor szkoły może nie zaproponować mi klasy pierwszej. Interesuje mnie to, od czego dokładnie zależy, że np. ja nie dostanę pierwszej klasy tylko inny nauczyciel? Czym kieruje się dyrektor? Proszę o poradę.

  Chciałabym w razie potrzeby potrafić domagać się swoich praw i nadal nauczać w edukacji wczesnoszkolnej

 2. Otóż pozwolę sobie nie zgodzić się z Panem … jeżeli dyrektor deleguje n-la wych. fizycznego na zawody sportowe (…pracownik pozostający w dyspozycji pracodawcy oczekuje na możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę…). Czy wówczas nauczycielowi przysługują godziny ponadwymiarowe jakie ma w przydziale czynności danego dnia?

 3. Dzień dobry.
  Nie wiem, gdzie zapytać….
  Jestem nauczycielem w sp. Mój uczeń (klasa 7) otrzymał ode mnie ocenę poprawną z zachowania. Dopuścił się czynów, które zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu innych. Rodzic twierdzi, że jego dziecko nie może otrzymać oceny poprawnej z zachowania, ponieważ w opinii ma stwierdzoną obniżoną dojrzałość emocjonalną i był nękany przez kolegę (ogólnie jest to dziecko nielubiane w klasie ze względu na jego dokuczliwe zachowanie). I teraz moje pytanie: czy z powodu tego zapisu w opinii (cytat: „Uwzględnić w ocenie zachowania nadwrażliwość emocjonalną”). chłopca nie mogę mu wystawić oceny z zachowania niższej, niż dobra? Czy może on bezkarnie krzywdzić innych?
  Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc.
  Ania

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz