Lekcje wychowania fizycznego
Odpowiada
29.06.2009PYTANIECzy uczniowie, którzy nie mają stroju na zajęcia wychowania fizycznego, mają obowiązek ten czas spędzać w świetlicy szkolnej, ponieważ nauczyciel nie jest w stanie zajmować się grupą ćwiczących dzieci i jednocześnie tymi, którzy nie ćwiczą?
ODPOWIEDŹKwestię przebiegu zajęć lekcji wychowania fizycznego
regulują wewnątrzszkolne regulaminy zajęć z wychowania fizycznego. Obejmują one takie kwestie jak np.:


1) zasady dotyczące stroju i obuwia,


2) noszenia podczas zajęć okularów, zegarków, biżuterii,


3) odpowiedzialność za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe,


4) zakaz spożywania posiłków na sali gimnastycznej,


5) zgłaszanie urazów,


6) poszanowanie sprzętu sportowego.


Wśród powyższych zapisów może znaleźć się również zapis dotyczący uczniów nieposiadających strojów, a tym samym nieuczestniczących w zajęciach. Zapis może wyglądać przykładowo tak: „Uczniowie posiadający zwolnienie lekarskie zgłaszają to nauczycielowi na początku lekcji. Uczniowie niećwiczący mają obowiązek pomagać w organizacji lekcji”.


Powyższy zapis powoduje, iż
uczniowie nieposiadający w danym dniu stroju są zobowiązani do pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Przynoszą piłki z magazynu, pomagają w sędziowaniu, liczą punkty, znoszą sprzęt po zakończeniu lekcji. Tym samym w pewnym stopniu w zajęciach uczestniczą i tym samym pozostają pod opieką prowadzącego.Można oczywiście w regulaminie umieścić zapis o obowiązkowym pobycie ucznia, który nie ma stroju, w szkolnej świetlicy. Jednakże w praktyce jest to trudno wykonalne. Sala gimnastyczna z reguły znajduje się w odosobnionej części szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego liczbę ćwiczących i niećwiczących jest w stanie określić w momencie zbiórki klasy bezpośrednio przed zajęciami. Jeśli w tym momencie stwierdzi, iż przykładowo czterech uczniów nie ma stroju i zgodnie z regulaminem winni być w świetlicy, musi zapewnić im bezpieczne przejście do świetlicy. Nie może bowiem „puścić” uczniów samych, gdyż wraz z dzwonkiem na lekcje przejmuje nad uczniami odpowiedzialność. Odprowadzając ich osobiście, pozostawia bez opieki pozostałą część klasy.


Można oczywiście wyznaczyć nauczyciela świetlicy do przeprowadzania dzieci z sali do świetlicy, jednakże w praktyce jest to uciążliwe w realizacji.
Dlatego w szkołach generalnie praktykuje się pozostawianie uczniów bez stroju na zajęciach i wykorzystywanie ich przy organizacji lekcji.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz