Kwalifikacje nauczyciela matematyki
Odpowiada
23.06.2014
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Jestem nauczycielką matematyki i pracuję 28 lat w liceum ogólnokształcącym. Skończyłam 5-letnie studia UŚ w Katowicach – nauczanie matematyki. Następnie podniosłam swoje kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe też z matematyki.

Inny nauczyciel ma ukończone studia na WSP w Częstochowie – nauczyciel matematyki i studia podyplomowe z informatyki. Proszę o opinię, kto ma wyższe kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu.

ODPOWIEDŹ

Ocena kwalifikacji konkretnego nauczyciela należy do dyrektora szkoły, który powinien uwzględnić potrzeby konkretnej placówki i jej uczniów. Formalne kwalifikacje określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć w liceum ogólnokształcącym posiada

nauczyciel, który ukończył:

1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (§ 2 ust. 1).

W przypadku oceny kwalifikacji konkretnego nauczyciela należy pamiętać, że przez studia magisterskie należy rozumieć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (§ 1 pkt 6).

W mojej ocenie obie osoby mają formalne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z matematyki w liceum. Natomiast to, która z tych osób ma „wyższe kwalifikacje” w konkretnym przypadku zależy od tego, z jakich okoliczności wynika potrzeba określenia „wyższości kwalifikacji”.

Jeżeli jest to związane z doborem nauczyciela do zwolnienia lub ograniczenia wymiaru zatrudnieni, to jako kryteria wyboru do zwolnienia z pracy spośród tych nauczycieli, którzy są brani pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu, można przyjąć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – kwalifikacje podstawowe i dodatkowe (w pierwszej kolejności wypowiedzenie otrzyma osoba o najniższym poziomie kwalifikacji, np. licencjat; osoba mająca np. studia podyplomowe z innego kierunku może otrzymać propozycję nauczania innego przedmiotu, do którego posiada kwalifikacje).

W tym kontekście wydaje się, że opisani nauczyciele mają takie same kwalifikacje podstawowe. Natomiast „wyższe kwalifikacje” dodatkowe z punktu widzenia nauczanego przedmiotu w tym konkretnym przypadku wydaje się, że ma nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe z przedmiotu, którego uczy – matematyki, niż ten, który ukończył, co prawda, również studia podyplomowe, ale z innego kierunku niż uczy – informatyka.

Ostateczna jednak decyzja należy do dyrektora, bo być może jego zdaniem jest odwrotnie.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Zazwyczaj podczas ubiegania się o pracę dyrekcja weryfikuje kwalifikacje przyszłego pracownika. Ja osobiście podczas ubiegania się o stanowisko nauczyciela matematyki nie miałam przygotowania pedagogicznego. Dyrekcja pozwoliła mi nauczać przedmiotu, a w między czasie studiowałam podyplomowo przygotowanie pedagogiczne w WSKZ. Swoją drogą jest to świetna Uczelnia z długoletnim doświadczeniem. Zdecydowanie polecam.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz