Kwalifikacje do zajmowania stanowiska psychologa szkolnego
Odpowiada
17.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Szanowny Państwo ukończyłam studia magisterskie filologia polska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną po których mam również certyfikat kwalifikacji psycholog wychowawczy proszę o informację czy mogę pracować jako psycholog szkolny lub w placówce z dziećmi niepełnosprawnymi? Z wyrazami szacunku Anna

Odpowiedź:

Niezależnie od poziomu edukacyjnego oraz typu placówki, zatrudnienie psychologa jest możliwe, jeżeli:

  • posiada przygotowanie pedagogiczne,
  • ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub
  • spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, czyli posiada:
    • dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r.
    • dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r. oraz pracowali w zawodzie co najmniej dwa lata (§ 18 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wymaganych od nauczycieli).

Nie wszystkie specjalności prowadzone na kierunku psychologia przygotowują do pracy w placówkach oświatowych. Podstawą rozstrzygnięcia dyrektora w takich przypadkach powinna być analiza toku studiów. Obecnie jest on udokumentowany w suplemencie do dyplomu. Na podstawie analizy tego dokumentu dyrektor szkoły może podjąć decyzję, czy zakres zrealizowanych w trakcie studiów treści i ich wymiar odpowiadają specyfice pracy w danej szkole i czy są adekwatne do rodzaju prowadzonych zajęć.

Podstawa prawna:

  • 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.),
  • 63 ust. 1 ustawy z 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz