Kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
Odpowiada
23.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie: Ukończyłem studia licencjackie na wydziale fizycznym, na kierunku matematyka o specjalności informatyka stosowana. Ponadto posiadam przygotowanie pedagogiczne. Uczyłem kilka lat w gimnazjum i od roku w technikum teoretycznych przedmiotów informatycznych. Teraz dowiedziałem się, że jakaś Pani z kuratorium twierdziła iż nie mam potrzebnych kwalifikacji. Moim zdaniem jest to błędne myślenie gdyż rozporządzenie mówi, że: \" Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła: 1) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne\". A ja przecież studia na wskazanej specjalności informatycznej skoczyłem. Kto ma rację? Mam ukończone studia licencjackie na kierunku fizyka ze specjalnością informatyka stosowana. Wg mnie mogę nauczać przedmiotów zawodowych informatycznych.

Odpowiedź:

Nauczyciel, który posiada ukończone studia pierwszego stopnia na danej specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne – posiada kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikach.

Uzasadnienie:

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach posiada osoba, która ukończyła:

1)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub,

3)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Ponadto kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikach posiada również osoba, która ukończyła:

1)   studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)   studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Jak wynika z powyższego nauczyciel, który posiada ukończone studia pierwszego stopnia na danej specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne – posiada kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikach. Ponadto studia powinny pokrywać  się z nauczanym przedmiotem w technikum.

Podstawa prawna:

  • 3 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Prowadzę salon fryzjerski mam tytuł mistrza, ale zawsze marzyłam o tym, żeby pracować w szkole 😛 Mam 45 lat i rozpoczełam w październiku studia na WSKZ własnie z przygotowania pedagogicznego do szkół zawodowych i nauczanie w zawodzie technik usług fryzjerskich 🙂 od marca rozpoczynam pracę w szkole za zgodą kuratorium i jestem przeszczęśliwa 🙂

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz