Kwalifikacje do nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie
Odpowiada
24.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam ukończone studia I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Czy posiadane kwalifikacje pozwalają mi na nauczanie przedmiotu biznes i zarządzanie od września 2023r?

Odpowiedź:

Trudno powiedzieć. Nowy przedmiot jest jeszcze na etapie prac projektowych. Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot, który ma zostać wprowadzony do szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024. Ma on zastąpić dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. Nie ma również jeszcze zmian w zakresie modyfikacji przepisów rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli.

Jeżeli oceniać kwalifikacje do nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie  przez pryzmat kwalifikacji do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I stopnia posiada osoba, która ukończyła:

1)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Oceny efektów uczenia się, czyli oceny wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych na konkretnym kierunku studiów, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczanego przedmiotu wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu, dokonuje dyrektor szkoły. Efekty uczenia się na konkretnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie wyższe na ich stronach internetowych w oparciu o załącznik do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który określa uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Oceny efektów uczenia się można również dokonać na podstawie informacji zawartych w suplemencie do dyplomu. Zatem w tym przypadku należy ustalić, czy efekty uczenia się na kierunku finanse i rachunkowość w zakresie wiedzy i umiejętności obejmowały treści nauczanego przedmiotu (biznes i zarządzanie), wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu w danym typie szkoły.

Zatem póki co nie mamy jeszcze ustalonych podstaw programowych, zatem nie jest możliwe ustalenie jakie kwalifikacje będą niezbędne.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz