Kwalifikacje do nauczania przedmiotu bez studiów kierunkowych
Odpowiada
27.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałbym zapytać, w jaki sposób i na jakiej podstawie można by stwierdzić posiadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu w przypadku, kiedy nie ukończyło się studiów kierunkowych do nauczania danego przedmiotu? Mianowicie chodzi mi konkretnie o przypadek, kiedy chciałoby się nauczać matematyki, natomiast wykształcenie magisterskie ma się uzyskane na kierunku technicznym, który jednakże w programie miał zawarte zaawansowane działy matematyki. Przeczytałem obowiązujące przepisy, lecz nadal ta kwestia nie jest dla mnie do końca jasna.  Dodam, iż moje pytanie nie dotyczy przygotowania pedagogicznego.

Odpowiedź:

Konieczna jest weryfikacja dokumentów przedstawionych przez nauczyciela. Dyrektor musi zatem sprawdzić (np. w suplemencie do dyplomu) czy dane studia w efektach uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu matematyka wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie § 3 rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, gimnazjach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania posiada osoba, która ukończyła m.in. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Z kolei zgodnie z § 4 rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada osoba, która m.in. ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Podstawa prawna:

  • 3, 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz