Kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości
Odpowiada
07.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Uczę podstaw przedsiębiorczości od 15 lat, mam ukończone studia podyplomowe ,,Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem". Teraz dyrektor kwestionuje moje kwalifikacje. Czy ma rację?

Odpowiedź:

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.). Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych posiada osoba, która ukończyła:

1)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Oceny tej dokonuje się na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji.

W związku z tym, że dana osoba ukończyła studia "na dowolnym kierunku", aby posiadać kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości powinna dodatkowo ukończyć w tym zakresie studia podyplomowe. W związku z tym, że ukończyła studia podyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem należy uznać, że nie posiada kwalifikacji do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć dyrektor szkoły.

Jednak trudno dokładnie ocenić bez oceny przedłożonych dokumentów.

Warto jednak wspomnieć o dwóch ważnych przepisach w rozporządzeniu o kwalifikacjach nauczycieli -  §  27 i §  28.

Zgodnie z pierwszym nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, czyli 1 września 2017 r., na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Zgodnie z drugim przepisem nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, czyli 1 września 2017 r.,  którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

Być może w tym przypadku te regulacje będą decydujące.

W razie wątpliwości warto zwróć się do właściwego miejscowo kuratora oświaty.

Podstawa prawna:

  • 3, § 27 i §  28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz