Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu
Odpowiada
30.06.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy egzamin TOEIC na poziomie C1 nie upoważnia do nauczania w przedszkolu? Mnie to dziwi bo zasób umiejetnosci jaki jest potrzebny w tym wieku u dzieci jest na tyle szeroki, że nauczyciel z przygotowaniem przedszkolnym da rade uczyć te dzieci. I zastanawia mnie jeszcze jedno - czy metodyka nauczania angielskiego jest wymagana od nauczycieli wychowania przedszkolnego? Jesli tak to dlaczego aż w tak dużym wymiarze, ze trzeba się dokształcać za 4000,00zł. Ukończyłam kursy metodyki angielskiego ale nie tak rozległe, teraz mi podsunięto dokumenty z rozwiązaniem umowy o prace bo nie mam tego co wymyślono, a nauczanie angielskiego szło mi bardzo dobrze. Teraz pożegnam przedszkole bo nie miałam ok 5000,00 na dokształcanie, a dofinansowanie mnie nie obejmowało bo nie miałam całego etatu.

Odpowiedź:

Nie posiada Pani wystarczających kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Ponadto od 1 września 2020 r. od nauczycieli którzy mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach wymaga się oprócz świadectwa znajomości danego języka obcego również ukończonych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Nie ma przypisów określających zasady odpłatności za takie kursy.

Uzasadnienie:

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada m.in. osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach (określone w § 4 rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli), a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia, i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Egzaminy które potwierdzają znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym to:

a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

– wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,

– wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

– wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

e) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator" łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",

f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 3; Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel

g) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,

h) JETSET Level 5 - ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

i) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English B2.

W tym przypadku we wskazanym wykazie brakuje certyfikatu TOEIC (Test of English for International Communication), który upoważniałby do nauczania w przedszkolu. Ponadto trzeba, legitymować się studiami podyplomowymi lub kursem kwalifikacyjnym, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Do 31.08.2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia (§ 30 ww. rozporządzenia).  Oznacza to, że do 31.08.2020 r. tylko od nauczycieli, którzy legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku nie wymaga się ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Od 1.09.2020 r. nauczyciel, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach będzie posiadał kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, jeżeli dodatkowo będzie legitymował się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym oraz ukończy studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz