Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Odpowiada
27.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Ukończyłam studia I stopnia kierunek: Informacja Naukowa I Bibliotekoznawstwo , specjalność: nauczycielska. W suplemencie widnieje zapis, że posiadam przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela bibliotekarza oraz przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Ukończyłam odpowiednie praktyki. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego, jednak obawiam się, że Kuratorium może mi zarzucić , że w kierunku studiów nie ma wzmianki o języku polskim.

Odpowiedź:

Wydaje się, że w tym przypadku dyrektor dokonał weryfikacji dokumentów dotyczących kwalifikacji przedstawionych przez nauczyciela. Dyrektor powinien był sprawdzić (np. w suplemencie do dyplomu) czy dane studia w efektach uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu język polski wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym.

Być może w pytaniu jest mowa o nauczycielu który rozpoczął nauczanie języka polskiego pod rządami poprzedniego rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli (przed 1 września 2017 r.). Wtedy wchodzą w grę przepisy przejściowe gwarantujące zachowanie nabyty kwalifikacji.

Uzasadnienie

Obecnie zajęcia w szkole podstawowej, również jako nauczyciel języka polskiego, może prowadzić nauczyciel, który spełnia jeden z poniższych wariantów wymogów kwalifikacyjnych:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami (tj. edukacja wczesnoszkolna), oraz przygotowanie pedagogiczne,

2)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz przygotowanie pedagogiczne,

3)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,

4)  studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne,

5)  studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz przygotowanie pedagogiczne,

6)  studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 4-5 oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne,

7)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom,

8)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 4 oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,

9)  studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,

10)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Ale są również przepisy w rozporządzeniu o kwalifikacjach nauczycieli gwarantujące zachowanie praw nabytych w zakresie kwalifikacji. Otóż zgodnie z § 27 nauczyciela zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (1 września 2017 r.) na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Natomiast zgodnie z §  28 nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (1 września 2017 r.), którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1, § 4, § 27, §  28  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz