Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej
Odpowiada
15.12.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Ukończyłam podyplomowe studia WSKZ przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Moje studia magisterskie nie były związane z językiem angielskim. Natomiast posiadam potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 (Certyfikat CAE, Cambridge). Od 4 lat współpracuję z prywatną szkołą języka angielskiego i odbywałam wewnętrzne szkolenia, m.in. metodyczne. Czy takie kwalifikacje są wystarczające, żeby być zatrudnionym jako nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej? Chciałam zapytać Państwa jako Ekspertów, którzy na bieżąco śledzą zmiany w rozporządzeniach. Ja osobiście pogubiłam się w tych dokumentach. 

Odpowiedź:

Na podstawie przedstawionych informacji nie da się ustalić, czy ma Pani kwalifikacji do nauczania j. angielskiego w szkole podstawowej. Należy zweryfikować, czy wskazane świadectwo znajduję się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka w stopniu zaawansowanym lub biegłym oraz czy jest jakiś dokument potwierdzający posiadania przygotowania pedagogiczne w zakresie nauczania języka angielskiego. Jeżeli certyfikat się zgadza to należy dodatkowo zweryfikować czy te studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego obejmowały przygotowanie do nauczania języka angielskiego.

Uzasadnienie

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W tym przypadku nauczycielka ukończyła studia magisterskie nie związane z językiem angielskim, czyli w rozumieniu przepisów o kwalifikacjach ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności). 

 Aby uczyć angielskiego powinna legitymować się dodatkowo:

  • świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli,
  • posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Zaawansowana znajomość języka angielskiego potwierdzają:

a) Certificate in Advanced English (CAE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 6,5-7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji General lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Aptis (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

e) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

  • wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,
  • wersja CBT (komputerowa) - minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,
  • wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

f) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Expert" łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Expert",

g) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 4; Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

h) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 76-84 pkt, Pearson Edexcel,

i) JETSET Level 6 - ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

j) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English C1;

Biegłą znajomość języka angielskiego potwierdzają:

a) Certificate of Proficiency in English (CPE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Proficiency - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 7,5-9,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

  • wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt,
  • wersja CBT (komputerowa) - minimum 250 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,
  • wersja PBT (tradycyjna) - minimum 600 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

e) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Mastery" łącznie z City § Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Mastery",

f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 5; Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

g) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 85 pkt i powyżej, Pearson Edexcel,

h) JETSET Level 7 - ocena: Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

i) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English C2;

Trudno mi jest tylko na podstawie informacji przedstawionych w pytaniu zweryfikować, czy dokument potwierdzający znajomość języka (CAE) można przyporządkować do ww. przedstawionych. Wydaje się, że tak – będzie potwierdzeniem znajomości języka w stopniu zaawansowanym.

Ponadto należy zweryfikować, czy nauczyciela posiada przygotowanie pedagogiczne odpowiednie do nauczanego przedmiotu (j. angielskiego). Przez przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy m.in. dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Z informacji zawartej w treści pytania wynika, że nauczyciel ukończył studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Należy sprawdzić, czy te studia podyplomowe dawały przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego. Dokumentem potwierdzającym może być zaświadczenie z uczelni. Można skonsultować kwestię przygotowania pedagogicznego z właściwym kuratorem. Jeżeli nie dawały przygotowania do nauczania w szkołach języka angielskiego należy ukończyć  kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego.

Podstawa prawna:

  • 12 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz