Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym się dowiedzieć, czy znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (oraz specjalistyczne pedagogiczne słownictwo, zwroty itd) potwierdzone ukończeniem studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową oraz studia podyplomowe na kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego oraz Wczesne nauczanie języka angielskiego dadzą mi uprawnienia do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu?

Odpowiedź:

Moim zdaniem nie ma Pani kwalifikacji do pracy w przedszkolu. Warto to jednak potwierdzić w kuratorium.

Uzasadnienie:

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach określa § 12 rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Wymienia o wiele różnych konfiguracji kwalifikacji.

Generalnie m.in. trzeba ukończyć  studia na kierunku filologia w specjalności danego języka lub na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach, ewentualnie na dowolnym kierunku, ale trzeba wtedy posiadać świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli.

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również m.in. osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach (określone w § 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli), a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia, i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (§ 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli). Z kolei w § 4 ww. rozporządzenia zostało zawarte, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada m.in. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

W tym kontekście ukończenie studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową moim zdaniem nie jest specjalnością przygotowującą do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Niestety z informacji zawartych w treści pytania nie wynika, jak się nazywa certyfikat potwierdzający znajomość języka i czy mieści się w  wykazie zawartym w załączniku do rozporządzenia. Zakładam, że skoro to B2 to w rozumieniu przepisów będzie to poziom podstawowy.

Warto to jednak zweryfikować w kuratorium.

Podstawa prawna:

  • 4, § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz