Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach 1-3
Odpowiada
21.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy posiadam kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w klasach 1-3? Posiadam tytuł mgr na innym kierunku, certyfikat C1 oraz przygotowanie pedagogiczne w formie kursu kwalifikacyjnego w wymiarze 270 u oraz studiów podyplomowych na kierunku Dydaktyka Języka Angielskiego ukończone w 2013 r.

Odpowiedź:

Pewnie tak, ale niestety nie ma bliżej informacji o jaki certyfikat chodzi (dokładna nazwa). Należy kierować się poniższymi informacjami ogólnymi. Należy zweryfikować, czy wskazane certyfikat znajduję się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka w stopniu zaawansowanym lub biegłym oraz czy jest jakiś dokument potwierdzający posiadania przygotowania pedagogiczne w zakresie nauczania języka angielskiego.

Uzasadnienie:

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się:

a) świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli.

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych posiada również osoba, która m.in. ukończyła studia pierwszego stopnia:

a) na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalności języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W tym przypadku nauczycielka ukończyła studia magisterskie na innym kierunku, czyli w rozumieniu przepisów o kwalifikacjach ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności).

Aby uczyć angielskiego powinna legitymować się dodatkowo:

a) świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli, oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli.

Zaawansowana znajomość języka angielskiego potwierdzają:

a)Certificate in Advanced English (CAE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b)International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 6,5-7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c)Aptis (w wersji General lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d)Aptis (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

e)Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

–wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,

–wersja CBT (komputerowa) - minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

–wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

f)City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Expert" łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Expert",

g)Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 4; Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

h)Pearson Test of English Academic - z wynikiem 76-84 pkt, Pearson Edexcel,

i)JETSET Level 6 - ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

j)The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English C1;

Biegłą znajomość języka angielskiego potwierdzają:

a)Certificate of Proficiency in English (CPE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Proficiency - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b)International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 7,5-9,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c)Aptis (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d)Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

– wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt,

– wersja CBT (komputerowa) - minimum 250 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

– wersja PBT (tradycyjna) - minimum 600 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

e)City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Mastery" łącznie z City § Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Mastery",

f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 5; Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

g) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 85 pkt i powyżej, Pearson Edexcel,

h) JETSET Level 7 - ocena: Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

i) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English C2;

Trudno mi jest tylko na podstawie informacji przedstawionych w pytaniu zweryfikować, czy dokument potwierdzający znajomość języka można przyporządkować do ww. przedstawionych.

Ponadto należy zweryfikować, czy nauczyciela posiada przygotowanie pedagogiczne odpowiednie do nauczanego przedmiotu (j. angielskiego). Przez przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy m.in. dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna:

  • 12 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz