Kwalifikacje do nauczania drugiego języka obcego w szkole ponadpodstawowej
Odpowiada
24.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałam zapytać czy mam wystarczające kwalifikacje do nauczania drugiego języka obcego w szkole ponadpodstawowej: Otóż, posiadam wykształcenie magisterskie z zakresu filologii angielskiej oraz przygotowanie pedagogiczne. Z języka hiszpańskiego uzyskałam certyfikat DELE C1 (czyli poziom zaawansowany). Czy w takim razie moje kwalifikacje są wystarczające, aby uczyć w szkole ponadpodstawowej języka hiszpańskiego jako mój drugi nauczany przedmiot? Jeśli nie są one wystarczające, to w jaki sposób powinnam je uzupełnić, by móc nauczać języka hiszpańskiego w liceum/technikum? 

Odpowiedź:

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli kwalifikacje do nauczania języków obcych w liceach ogólnokształcących, technikach posiada m.in. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W tym przypadku nauczyciel, który ukończył studia magisterskie na kierunku filologii angielskiej dodatkowo legitymuje się dyplomem z języka hiszpańskiego jako języka obcego (DELE) poziom C1. Z załącznika do rozporządzenia wynika, że Diploma de Espańol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1, Instituto Cervantes jest świadectwem potwierdzającym znajomość języka hiszpańskiego w stopniu zaawansowanym. Jednak w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty  Nauczyciela zostało zawarte, że stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie "z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym" i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Natomiast przez przygotowanie pedagogiczne należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin "w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia" oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. W związku z powyższym, osoby uzyskujące kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języków obcych poprzez egzaminy z zakresu danego języka muszą posiadać także przygotowanie pedagogiczne odpowiednie do nauczanego przedmiotu, tj. studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania danego języka obcego. Zatem nauczyciel powinien uzupełnić przygotowanie pedagogiczne, tj. w zakresie metodyki nauczania języka hiszpańskiego.

Podstawa prawna:

  • 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),

§ 2 pkt 2, § 12 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Mam podobną sytuację, mgr z języka angielskiego i licencjat z drugiego języka obcego. Czy wobec tego aby uczyć tego drugiego języka w szkole ponadpodstawowej powinnam jeszcze mieć zdały egzamin na poziomie C1?

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz