Kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej
Odpowiada
19.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy można zatrudnić w szkole podstawowej jako nauczyciela biologii osobę, która ukończyła biotechnologię i studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne.

Odpowiedź:

Nie, ale należy zweryfikować suplement dyplomu odnośnie efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności obejmującej treści nauczanego przedmiotu, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym w szkole podstawowej.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w tym w szkole podstawowej, określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej posiada min. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.  W tym przypadku dana osoba nie ukończyła studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem. Kierunkiem zgodnym z nauczanym przedmiotem byłby kierunek biologia. Ponadto kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej posiada również osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Oceny efektów uczenia się, czyli oceny wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych na konkretnym kierunku studiów, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczanego przedmiotu wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu, dokonuje dyrektor szkoły. Efekty uczenia się na konkretnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie wyższe na ich stronach internetowych w oparciu o załącznik do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który określa uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Oceny efektów uczenia się można również dokonać na podstawie informacji zawartych w suplemencie do dyplomu. Zatem w tym przypadku należy ustalić, czy efekty uczenia się na kierunku biotechnologia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmowały treści nauczanego przedmiotu (biologii), wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym. W mojej ocenie nie obejmowały i absolwent tego kierunku studiów nie posiada kwalifikacji do nauczania przedmiotu biologia w szkołach podstawowych. Aby uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu biologia w szkołach, absolwent tych studiów powinien dodatkowo ukończyć studia podyplomowe z zakresu biologii. Wymagane od nauczycieli przygotowanie pedagogiczne już posiada.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1, § ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz