Kwalifikacje do nauczania biologii w liceum
Odpowiada
15.07.2019
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Skończyłam studia magisterskie z geografii i podyplomowe z biologii, czy mogę uczyć również biologii w liceum?

Odpowiedź:

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DzU 2017, poz. 1575 ze zm.). Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 przywołanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela między innymi w liceach ogólnokształcących posiada osoba, która ukończyła:
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Mając na uwadze powyższe, ukończone przez Panią studia podyplomowe na kierunku biologia, dają Pani na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 przywołanego rozporządzenia kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu w liceum.


dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz