Kwalifikacje do nauczania biologii i chemii w szkole podstawowej i liceum
Odpowiada
18.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, Proszę o informację. W jaki sposób powinnam uzupełnić wykształcenie abym mogła uczyć biologii i chemii w szkole podstawowej i i licealnej Ukończyłam biotechnologię na uczelni medycznej (mgr) oraz mam tytuł naukowy dr n. med. Posiadam doświadczenie w nauczaniu w szkole wyższej. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedź:

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach) posiada min. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. W tym przypadku dana osoba nie ukończyła studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem. Kierunkiem zgodnym z nauczanym przedmiotem byłby kierunek biologia/chemia. Ponadto kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tego typu szkołach posiada również osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Oceny efektów uczenia się, czyli oceny wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych na konkretnym kierunku studiów, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczanego przedmiotu wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu, dokonuje dyrektor szkoły. Efekty uczenia się na konkretnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie wyższe na ich stronach internetowych w oparciu o załącznik do ww. ustawy, który określa uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Oceny efektów uczenia się można również dokonać na podstawie informacji zawartych w suplemencie do dyplomu. Zatem w tym przypadku należy ustalić, czy efekty uczenia się na kierunku biotechnologia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmowały treści nauczanego przedmiotu (biologii, chemii), wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym. Jeżeli nie obejmowały to absolwent tego kierunku studiów nie posiada kwalifikacji do nauczania przedmiotu biologia/chemia w szkołach ponadpodstawowych. Nie posiada także kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu w szkołach podstawowych. Aby uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu biologia/chemia w szkołach, absolwent tych studiów powinien dodatkowo ukończyć studia podyplomowe z zakresu biologii/chemii i uzyskać wymagane od nauczycieli przygotowanie pedagogiczne. W przypadku szkół podstawowych kwalifikacje można uzyskać po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie nauczanego przedmiotu.

Warto jednak wcześniej zweryfikować kwalifikacje w kuratorium.

Podstawa prawna

  • 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz