Kwalifikacje do nauczania biologii, chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Odpowiada
02.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Posiadam dyplom licencjata biologii, studia ukończone na UMK w Toruniu oraz dyplom ukończony z wyróżnieniem na SGGW mgr inż. Technologii żywności i żywienia człowieka, gdzie było również dużo chemii oraz biologii. Czy mogę być nauczycielem biologii lub chemii w podstawówce lub szkole średniej po zrobieniu przygotowania pedagogicznego? 

Odpowiedź:

Moim zdaniem ma Pani kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej na podstawie licencjatu z biologii, pod warunkiem, że uzyska przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii w szkołach. W szkole ponadpodstawowej już nie ma Pani kwalifikacji do nauczania biologii.

Jeżeli chodzi o kwalifikacje do nauczania chemii w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej  oraz  ewentualnie do nauczania biologii w liceum należy rozważać w kontekście tego, czy studia na kierunku technologii żywności i żywienia człowieka efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu (chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, biologii w szkole ponadpodstawowej), wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Oceny efektów uczenia się, czyli oceny wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych na konkretnym kierunku studiów, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczanego przedmiotu wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu, dokonuje dyrektor szkoły. Efekty uczenia się na konkretnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie wyższe na ich stronach internetowych w oparciu o załącznik do ww. ustawy, który określa  uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK (Polska Rama Kwalifikacji).

Niezależnie od powyższego powinna Pani uzyskać przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia biologii lub chemii.

Uzasadnienie:

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

  1. a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. b) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub;
  3. c) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i lit. b oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  4. d) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
  5. e) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

  • studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;
  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Jeżeli chodzi o kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela m.in. w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub,

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Podstawa prawna:

  • 2 pkt 2, § 3, § 4, § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz