Koszty dowozu do szkoły podstawowej
Odpowiada
08.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Zobaczyłam u Państwa odpowiedź dotycząca dowozu dziecka do szkoły i może mogą mi Państwo pomoc z moim kłopotem w tej sprawie. Syn, 7 lat chodzi do szkoły w obwodzie Gminy. Zamieszkiwana miejscowość znajduje się 9 km od szkoły, 18km w dwie strony. Miejscowość nie ma żadnego połączenia z komunikacją publiczną a droga jest gruntowa, nawet nieprzystosowana do takiej możliwości. Otrzymałam decyzje o zwrocie 131zł - równowartość biletu miesięcznego. Bez podania przewoźnika lub wyliczenia tego kosztu. Odnoszę wrażenie, że to zaniżona kwota. Jak mogę to sprawdzić albo jak odnieść się do takiej umowy, która nie opisuje sposobu wyliczenia kosztu dowozu?

Odpowiedź:

Obecnie kwestię dowożenia dzieci do szkół lub zwrotu kosztów takiego dowożenia, jeśli dowóz organizują rodzice reguluje art. 39 ustawy Prawo oświatowe.

Jeśli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości określone w art. 39 ust. 2 ustawy (3 km w klasach 1-4), obowiązkiem gminy jest zapewnienie odpowiedniego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Jednym z zadań gminy – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym - jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Natomiast szczegółowe zadania w tym zakresie wynikają przede wszystkim z ustawy Prawo oświatowe. Jednym z nich jest ustalenie sieci publicznych szkół w taki sposób, aby wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy miały możliwość spełniania obowiązku szkolnego, a droga dziecka z domu do najbliższej szkoły nie przekraczała 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV, i 4 km – w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych (art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Jeżeli w opisanej sytuacji nie istnie możliwość korzystani z transportu zbiorowego, bo go nie ma, to należy wystąpić z pismem do gminy o zorganizowanie transportu i opieki podczas przewozu dziecka 7 letniego (pełnosprawnego) argumentując, że miejscowość nie ma żadnego połączenia z komunikacją publiczną a wskazany zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej ustalony został dla pozoru aby zwolnić się z obowiązku zapewnienia „odpowiedniego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka”. A skoro nie ma żądnego połączenia z komunikacją publiczną to gmina nie może uwolnić się od obowiązku zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka.

Być może rodzic podpisał jakieś oświadczenie o zapewnianiu dowożenia. To należy to odwołać.

Podstawa prawna:

  • 39 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) -
  • 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz