Klasyfikacja szkół
Odpowiada
10.05.2011

PYTANIE

Pracuję w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, w których są dzieci z autyzmem oraz lekkim i średnim upośledzeniem.


Czy ten rodzaj szkoły należy zaklasyfikować do szkoły podstawowej ogólnodostępnej z klasami specjalnymi?. Jeżeli nie to jak traktować to rozporządzenie w stosunku do szkół z klasami integracyjnymi.

ODPOWIEDŹ

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2005 r. nr 19, poz. 167). Obowiązuje ono do 31 sierpnia 2011 r. Od 1 września 2011 r. sprawy te będzie regulowało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2010 r. nr 228, poz. 1490). Jednak na mocy § 8 nowego rozporządzenia w szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na warunkach określonych w nowym rozporządzeniu dopiero od roku szkolnego 2012/2013. W roku szkolnym 2011/2012 szkoły podstawowe ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi organizują kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na warunkach określonych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Przez oddział integracyjny należy rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r.

Natomiast przez oddział specjalny należy rozumieć oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU z 2005 nr 19, poz. 166). Podobnie jak poprzednie rozporządzenie w sprawie oddziałów integracyjnych obowiązuje tylko do 31 sierpnia 2011 r. Od 1 września należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU z 2010 r. nr 228, poz. 1489).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz