Jak uzyskać wykształcenie średnie jako osoba dorosła
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Moją naukę zakończyłam w drugiej klasie gimnazjum Dziś mam 23 lata i chciałabym ukończyć gimnazjum. Czy mogłabym się dowiedzieć gdzie najlepiej się zgłosić aby ukończyć gimnazjum. Oraz czy jest możliwość ukończenia eksternistycznie ?

Odpowiedź:

Obecnie nie funkcjonuje już gimnazjum dla dorosłych, a także nie organizuje się klas, w których osoby te mogłyby dokończyć edukację w gimnazjum, są natomiast szkoły podstawowe dla dorosłych i licea dla dorosłych.  Najlepiej uzyskać informacji o przyjęciu w tych placówkach.

Uzasadnienie:

Zgodnie z 141 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Z kolei w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy  ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

W związku z tym, opisana osoba ukończyła tylko dwie klasy gimnazjum jest traktowana jako osoba która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową.

Ponadto osoba ta może także zdobyć zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, jeśli organizator danego kursu nie określił wymagań dotyczących wykształcenia kandydatów albo wymagania te nie wynikają z przepisów dotyczących danej kwalifikacji. Wykształcenie można także uzupełnić zdając egzamin eksternistyczny. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych szkoły podstawowej dla dorosłych - dopuszcza się osobę, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej albo sześcioletniej szkoły podstawowej albo ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową.

Podstawa prawna:

  • 141 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  • 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30.08.2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1717)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz