Inwentaryzacja internatu
Odpowiada
17.11.2009

PYTANIE

Jestem wychowawcą w internacie zespołu Szkół. Dowiedziałam się, że z ostatnim dniem roku 2009 internat zostaje zamknięty, tzn. nastąpi reorganizacja placówki i internat zostanie przekształcony na samodzielną bursę szkolną.


Kierownik internatu powiadomił mnie, że mam wykonać inwentaryzację placówki (jestem za to odpowiedzialna). Wykonywałam kiedyś już taką inwentaryzację, ale nie robiłem tego sama, lecz byłam przydzielona do trzyosobowego zespołu. Czy jest zgodne z prawem, że jeden wychowawca ma wykonywać inwentaryzację bez powołanej komisji inwentaryzacyjnej placówki?


ODPOWIEDŹ

Kwestia inwentaryzacji omówiona jest w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy w szkołach powinny funkcjonować instrukcje inwentaryzacyjne.

Instrukcja taka zawierać powinna:

1) Przedmiot inwentaryzacji obejmuje – aktywa, pasywa, składniki majątkowe,

2) Formę – inwentaryzacja okresowa, doraźna lub zdawczo-odbiorcza,

3) Metodę – spis z natury, uzgodnienie sald, weryfikacja sald.


Ponadto winna zawierać informacje o tym, kto jej dokonuje i jakie ma obowiązki.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury (a o taką, jak rozumiem, pyta zainteresowana) dyrektor szkoły, na wniosek głównego księgowego powołuje zakładową komisję inwentaryzacyjną w składzie co najmniej trzyosobowym. Do obowiązków komisji należy:

1) ustalenie harmonogramu i zakresu spisu z natury,

2) powołanie zespołów spisowych,

3) dokonanie podziału terenu na rejony spisowe,

4) sporządzenie sprawozdań z przebiegu inwentaryzacji.

Wspomniane zespoły spisowe powołuje dyrektor szkoły. Do obowiązków zespołu należy:

1) zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną,

2) pobranie arkuszy spisu,

3) pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń,

4) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie,

5) terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisowych.


Przy czym spis z natury przeprowadza się w obecności osoby odpowiedzialnej za składniki majątku (jeśli zatem spisywana jest np. sala komputerowa, to spis winien mieć miejsce w obecności nauczyciela informatyki, który, z reguły jest odpowiedzialny za pracownię).

Po zgromadzeniu wszystkich wypełnionych arkuszy spisu z natury i sprawdzeniu ich kompletności przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przekazuje je osobie odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych.

Reasumując, inwentaryzacja majątku jest dość poważnym przedsięwzięciem i trudno sobie wyobrazić, aby przeprowadzała ją tylko jedna osoba. Zainteresowana, może zostać przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej, natomiast samą inwentaryzację przeprowadza w praktyce cały personel placówki. Zatem wyznaczenie tylko jednego wychowawcy do przeprowadzenia inwentaryzacji nie powinno mieć miejsca.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz