Instruktor nauki jazdy a kwalifikacje nauczycielskie
Odpowiada
20.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy mając ukończone studia inżynierskie na kierunku transport ( specjalizacja bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami rzeczoznawstwa i rekonstrukcji wypadków drogowych), jednocześnie będąc instruktorem nauki jazdy można prowadzić przedmiot wychowanie komunikacyjne ( jeśli ukończenia studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz kurs w Word dla prowadzących wychowanie komunikacyjne)?

Odpowiedź:

Rozumiem, że w tym przypadku chodzi o przedmiot technika w ramach którego jest prowadzone wychowanie komunikacyjne.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami (tj. edukacja wczesnoszkolna), oraz przygotowanie pedagogiczne,

2)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz przygotowanie pedagogiczne,

3)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,

4)  studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne,

5)  studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz przygotowanie pedagogiczne,

6)  studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 4-5 oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne,

7)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom,

8)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 4 oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,

9)  studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,

10)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Zgodnie z powyższym w grę wchodzą  studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz przygotowanie pedagogiczne.

Konieczna jest weryfikacja dokumentów przedstawionych przez nauczyciela. Dyrektor musi zatem sprawdzić (np. w suplemencie do dyplomu) czy dane studia w efektach uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu technika wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1, § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz