Inspektor ds. BHP
Odpowiada
24.03.2009PYTANIEJakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel, aby dyrektor mógł powierzyć mu prowadzenie spraw BHP (rolę inspektora ds. BHP)? Szkoła liczy około 45 nauczycieli i 20 pracowników obsługi.
ODPOWIEDŹKwestie dotyczące spraw BHP w placówkach reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU, Nr 109, poz. 704 z późn.zm.).


W § 4 ust. 1 stwierdzono, że pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach:
inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ust. 2 § 4 określa natomiast, jakie wymagania kwalifikacyjne należy spełnić na poszczególne stanowiska.


Zainteresowany pyta o sytuację, kiedy w placówce zatrudnionych jest około 65 pracowników. W tym momencie należy odwołać się do Kodeksu pracy, w którym w art. 237 (11) § 1 stwierdzono, iż:
pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.


W tym przypadku stosuje się § 4 ust. 5 rozporządzenia, który mówi, że pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp,
powinien spełniać wymagania określone w ust. 2 tegoż paragrafu:


1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,


2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:


a. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub


b. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Pamiętać również należy, że pracodawca, w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy (art. 237 (11) § 2 Kodeksu pracy), a
takim specjalistą jest osoba, która zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • posiada wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp lub
  • była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.


Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Ja własnie kończyłam studia z zakresu BHP na WSKZ i dodatkowo w tym samym czasie robiłam u nich kształcenie w zawodzie technik bhp. Studia były bardzo dobrze opracowane pod względem merytorycznym, wiele z nich wyniosłam. Dzięki ukończeniu tych dwóch kierunków otworzyło się przede mną wiele drzwi 🙂

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz