Informowanie rodziców po ukończeniu 18 lat przez ucznia
Odpowiada
02.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy w przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat, szkoła ma prawo informować rodziców o jego postępach bez zgody ucznia? Czy w przypadku pojawienia się trzech jedynek j żadnych innych ocen jest wprowadzana procedura naprawcza? czy można odmówić?

Odpowiedź:

Tak, szkoła może informować rodziców o ocenach również pełnoletniego ucznia. Pełnoletni uczeń nie może zażądać nieudzielania informacji na temat jego ocen rodzicom.

Zgodnie z art. 44e ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Przepis ten nie zawiera zatem żadnego ograniczenia jawności ocen dla rodziców. Zatem przez cały okres nauki w szkole rodzice mają prawo do informacji o ocenach ucznia. Uczeń nie może w żadnym wypadku wyłączyć jawności ocen i zażądać, aby nie były udostępniane rodzicom.

Co do procedury naprawczej to uczeń powinien mieć możliwość poprawienie ocen niedostatecznych. Odpowiedzi w jaki sposób ma to nastąpić należy szukać w statucie szkoły. 

Podstawa prawna:

  • 44e ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz