Indywidualny tok nauczania
Odpowiada
28.09.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem plastyki w szkole podstawowej. Moje pytanie dotyczy indywidualnego toku nauczania. Dziecko mające być objęte ITN jest uzdolnione sportowo i treningi kolidują z zajęciami z przedmiotu, którego uczę. Rodzic złożył podanie o ITN z mojego przedmiotu, motywując je licznymi sukcesami sportowymi dziecka. Z lektury Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki wywnioskowałam, że ITN jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych z danego przedmiotu, czyli jeżeli osoba jest wybitnie uzdolniona z WF-u, to realizuje ITN z WF-u. Czy moja interpretacja jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Tak. Ma Pani rację. Indywidualny tok nauki jest opcją dla ucznia zdolnego z danego przedmiotu/danych przedmiotów. W opisanym przykładzie rodzice powinni wystąpić o indywidualny tok nauki z WF-u, a nie z plastyki. Pojęcie ITN zostało zdefiniowane w przepisach Rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (DzU z 2002 r. nr 3, poz. 28).

Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych innych niż te wybrane w indywidualnym toku nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, w tym jego nauczyciela opiekuna – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Sposób uregulowania kwestii nieobecności na plastyce i jej wpływu na ocenę zachowania mogą wskazać zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz zawarte w statucie szkoły organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Również w treści załączników do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół występują przepisy wskazujące, że w statucie określa się powinności ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz