Godziny dostępności nauczyciela bibliotekarza
Odpowiada
15.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam pytanie, czy nauczyciel bibliotekarz musi również realizować tzw. godziny Czarnkowie?.

Jeżeli tak, to czy są  wyznaczone godziny, czy może to zrealizować bezpośrednio po swoich zajęć zajęciach?

Odpowiedź:

Również bibliotekarz musi realizować godziny dostępności. Czas ich realizowania nie został sztywno ustalony. Nie może pokrywać się z godzinami pensum, bo są to zadania statutowe, czyli mogą (ale nie muszą) być zrealizowane po zajęciach nauczyciela.
Uzasadnienie:

Obowiązek realizowania godzin dostępności ma każdy nauczyciel samorządowej szkoły czy placówki oświatowej bez względu na stopień awansu zawodowego i staż pracy. Dotyczy to także nauczycieli:

  • pełniących funkcje kierownicze (w tym dyrektora – nawet w przypadku całkowitego zwolnienia z obowiązku świadczenia zajęć),
  • którzy nie pełnią funkcji wychowawców,
  • ze zniżką pensum wynikającą z niepełnosprawności,
  • z częściowym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy z powodu wykonywania funkcji w związkach zawodowych (w przypadku zwolnienia całkowitego godziny dostępności nie będą realizowane).

Naturalnie godzin dostępności nie będą realizować nauczyciele nieobecni w pracy. Nauczyciele bibliotekarze nie zostali wyłączeni z realizacji tych godzin.

 

Podstawa prawna:

  • 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz