Etat łączony bibliotekarza
Odpowiada
07.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem bibliotekarzem dyplomowanym, moje pensum to 30 godzin. Aktualnie mam 33 godziny biblioteki oraz 7 godzin lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa. Jak powinno być wypłacane moje wynagrodzenie? Aktualnie moje godziny zostały przeliczone i pensum wynosi 27 godzin. Wszystkie nadgodziny (13 godzin) przeliczone i wypłacane są jako biblioteczne. Jak powinny być rozliczane godziny biblioteczne podczas których chodzę na zastępstwa zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej z przedmiotu)? Nie otrzymuję za te godziny wynagrodzenia, ponieważ mam za dużo godzin.

Odpowiedź:

Nauczyciel który realizuje obowiązki na różnych pensach, jako bibliotekarz i nauczyciel przedmiotowy ma obowiązkowo ustalane pensum łączone (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela). Zatem prawidłowo ustalono dla Pani pensum łączone. Skoro tak to wszystkie godziny ponadwymiarowe są płacone z pensum 27 godzin. Jeżeli chodzi teraz o tzw. zastępstwa doraźne to za każdą zrealizowaną nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie. W Pani przypadku godziny z pensum – 27 i godziny ponadwymiarowe – 13 godzin wyczerpują czterdziestogodzinny tydzień pracy nauczyciela. (27 + 13 godzin). I tak  sytuacja jest już mocno prawnie wątpliwa, bo przecież nauczyciel oprócz pensum, czy godzin ponadwymiarowych ma obowiązek wykonywać w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy również inne zadania, jak zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

W opisanym przypadku nauczyciel już nie ma na to czasu, a zatem w praktyce realizuje je już w ramach godzin nadliczbowych z Kodeksu pracy (to są godziny wykraczające ponad 40 godzin w tygodniu). Tym samym bibliotekarz może iść do sądu i wykazywać, że zostały przekroczone godziny jego pracy w tygodniu ponad godzin 40.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz