Dyżury nauczycieli na przystanku autobusowym
Odpowiada
15.01.2009PYTANIEMoje pytanie dotyczy dyżurów nauczycieli pracujących w gimnazjum.


Dyrektor zmusza nas, żebyśmy pilnowali uczniów, stojących pod szkołą na przystanku po zakończeniu zajęć lekcyjnych, do czasu, aż odjadą gimbusy rozwożące młodzież do domów. Czy dyrektor ma prawo zmuszać nas do pracy w charakterze ochroniarzy? W statucie naszego gimnazjum ta kwestia nie została sprecyzowana. Dotyczy jej następujący zapis:


„1. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo zgodnie z następującymi zasadami: 1) nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas: a) prowadzonych przez siebie zajęć, b) pełnionego dyżuru w czasie przerwy lekcyjnej oraz przed i po zakończeniu zajęć, zgodnie z harmonogramem dyżurów”.
ODPOWIEDŹKwestię nauczycielskich dyżurów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r., Nr 6, poz. 69). W § 2 tego rozporządzenia jest mowa o tym, że dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole i placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły. Z kolei w § 14 ust. 1 określono, że przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.


Z powyższych zapisów wynika, że:


1) bezpieczeństwo szkoła winna zapewnić na terenie szkoły oraz podczas wyjść poza jej teren w ramach organizowanych zajęć;


2) nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów podczas przerw między lekcjami oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas na przykład wycieczek czy wyjazdów.


Przystanek autobusowy nie leży na terenie szkoły ani nie jest miejscem, gdzie odbywają się organizowane przez szkołę zajęcia. A zatem bezzasadnym jest zmuszanie nauczycieli do pełnienia dyżurów na przystanku. Tym bardziej, że statut szkoły precyzuje, iż:


„Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo zgodnie z następującymi zasadami:


1) nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas:


a) prowadzonych przez siebie zajęć,


b) pełnionego dyżuru w czasie przerwy lekcyjnej oraz przed i po zakończeniu zajęć, zgodnie z harmonogramem dyżurów”.


Sformułowanie „przed i po zakończeniu zajęć” dotyczy sytuacji, kiedy nauczyciel pełni dyżur przed lub po zakończeniu swoich lekcji, ale na terenie szkoły, a jak wspomniałem, przystanek autobusowy nie leży na terenie szkoły.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz