Dwaj nauczyciele w klasach I-III
Odpowiada
04.07.2011

PYTANIE

Czy w klasach I-III mogą nauczać dwaj nauczyciele? Jeden nauczyciel prowadzi część zajęć podstawowych (nie wliczam języka angielskiego, informatyki i gimnastyki), a pozostałą część w tym samym dniu poprowadzi dugi nauczyciel.


ODPOWIEDŹ

W zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego znajduje się zapis, że w klasach I-III edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi.

Jednocześnie dopuszcza się prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Poza tym przewiduje się możliwość realizacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej z udziałem specjalisty z zakresu zdrowia publicznego lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Uszczegółowienie to prowadzi do wniosku, że inne niż wymienione zajęcia prowadzić powinien, zgodnie z sugestią wyrażoną w zdaniu pierwszym, jeden nauczyciel specjalista nauczania początkowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17), Załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, Zalecane warunki realizacji, pkt. 6.

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz