Droga dziecka do szkoły
Odpowiada
03.09.2008PYTANIEJak należy rozumieć sformułowanie „droga dziecka z domu do szkoły nie może przekroczyć 3 km”? Czy jest to najkrótsza droga, jaką uczeń może dojść do szkoły pieszo, czy też najkrótsza droga, jaką można pokonać samochodem?
ODPOWIEDŹKwestia drogi dziecka z domu do szkoły i z powrotem została uregulowana w artykule 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). W ustępie 1 stwierdzono, że sieć szkół publicznych winna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego. Wiąże się to również z kwestią odległości do najbliższej szkoły.


Droga, którą dziecko odbywa z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w wypadku uczniów klas I–IV szkoły podstawowej i 4 km w wypadku uczniów klas V–VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum (ust.2).


Jeśli droga dziecka do szkoły przekracza wyżej wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeśli rodzice dowożą dziecko własnym transportem (ust. 3). Oznacza to, że droga do 3 lub 4 km jest pokonywana piechotą.


Ponadto gmina jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym, których nauka odbywa się w szkole podstawowej i gimnazjum (ust 3a).Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz