Dowóz ucznia klasy 2 szkoły podstawowej
Odpowiada
14.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy gmina ma obowiązek dowozu  córki do szkoły, jest uczennicą klasy 2. Do szkoły ma 5.5 km, a do przystanku autobusu szkolnego 3.3km?

Odpowiedź:

Tak.

Uzasadnienie:

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

  • 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
  • 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wskazane odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Długość drogi powinna być mierzona nie w linii prostej, lecz z uwzględnieniem warunków lokalnych, w tym istniejących połączeń drogowych, rzeźby terenu itp. (zob. M. Pilich [w:] Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające. Komentarz, red. M. Pilich, Warszawa 2018).

NSA podjął uchwałę (uchwała 7 sędziów NSA z  9 grudnia 2013 r. , sygn. akt I OPS 3/13), zgodnie z którą przepisy regulujące obowiązek gminy zapewnienia dzieciom dojazdu do szkoły i przedszkola pozwalają na realizację tego obowiązku przez wyznaczenie punktów zbiorczych (przystanków) oddalonych od miejsca zamieszkania uczniów w granicach 3 km dla przedszkolaków lub uczniów klas I-IV, albo 4 km dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Podstawa prawna:

  • 39 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Opublikowano 14.01.2022

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz