Dokumenty szkolne
Odpowiada
12.09.2011
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Gdzie powinny być zamieszczone dokumenty szkolne (np. statut szkoły, WSO), aby były dostępne dla rodziców?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 60 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm., ostatnie DzU z 2011 r. nr 112, poz. 654) statut jest najważniejszym aktem prawa wewnętrznego, reguluje wszystkie obszary placówki. Pierwszy statut, uchwala i nadaje placówce organ założycielski. Dokument ten powinien być przechowywany przez cały okres istnienia placówki.

Przepisy prawa oświatowego nie określają jednak ani miejsca przechowywania zarówno statutu, pozostałych dokumentów szkolnych, takich jak wewnątrzszkolny system oceniania czy regulamin, ani tym bardziej nie określają, w jaki sposób dokumenty te powinny być dostępne dla rodziców.

Wydaje się najbardziej prawdopodobne, że ze względu na ważność wymienionych dokumentów oryginały powinny być przechowywane w miejscu bezpiecznym, natomiast kopie albo można wywiesić na tablicy informacyjnej (przynajmniej w przypadku regulaminu powinno się tego dokonać), natomiast kopie pozostałych dokumentów można przedstawiać rodzicom do wglądu w gabinecie dyrektora bądź w sekretariacie. Wydaje się także, że nic nie stoi na przeszkodzie umieszczeniu owych dokumentów na internetowej stronie szkoły (jeśli owa szkoła stronę posiada).

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz