Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - aby otrzymać świadczenie np. o dofinansowanie do wypoczynku należy wypełnić wniosek w wyznaczonym  terminie i moje pytanie jest następujące - jeśli wniosek zostanie złożony po terminie czy może być odrzucony? Czy nie ma takiej możliwość?

Odpowiedź:

Jeżeli wniosek  o dane świadczenie został złożony po terminie wynikającym z treści Regulaminu ZFŚŚ, to powinien być rozpatrzony negatywnie.

Uzasadnienie:

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Rodzaje świadczeń, forma wnioskowania, częstotliwość  udzielania świadczeń powinna wynikać z treści tego regulaminu.

Jeżeli osoba uprawniona wnioskuje o dane świadczenie np. o dofinansowanie do wypoczynku, a z treści regulaminu wynika, że ma to nastąpić w formie wniosku złożonego w określonym terminie, to niewywiązanie się z tego zapisu pozbawia dana osobę  świadczenia w danym roku, czy okresie.

Podstawa prawna:

  • 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 746).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz