Dodatkowe obowiązki
Odpowiada
12.11.2009

PYTANIE

Czy nauczyciel może odmówić wykonania powierzonego zadania, które nie było z nim wcześniej uzgodnione?


Jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego, pracuję 20 godzin tygodniowo, przewodniczę zespołowi samokształceniowemu, 2 dni dyżuruję na przerwach, rozprowadzam mleko i od 1 września warzywa i owoce, jestem także wychowawcą. Niedawno dowiedziałam się, że mam jeszcze zająć się pracownią multimedialną i stroną internetową. Dojeżdżam do pracy 60 km, muszę odbierać ze szkoły moją 7-letnią córkę, jestem zależna od transportu PKS. Nie ukrywam, że dodatkowe zadanie jest bardzo czasochłonne − czy mogę nie przyjąć tej propozycji?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

Kierowanie działalnością szkoły polega między innymi na przygotowaniu planu pracy na kolejny rok szkolny. Odbywa się to w sierpniu, a główne założenia przedstawione są na organizacyjnej radzie pedagogicznej. Należą do nich:

1) przygotowanie planu lekcji,

2) ustalenie terminów: rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami, uroczystości szkolnych,

3) wyznaczenie opiekuna samorządu uczniowskiego,

4) wyznaczenie osoby prowadzącej sprawdzian,

5) wyznaczenie członków różnorakich komisji rady pedagogicznej,

6) przydzielenie opiekunów stażu,

7) harmonogram hospitacji,

8) przydział obowiązków.

Punkt ósmy obejmuje swoim zakresem m.in.:

1) wyznaczenie osób do zespołu doradczego dyrektora,

2) wyznaczenie protokolantów,

3) wyznaczenie przewodniczących zespołów samokształceniowych,

4) wyznaczenie przewodniczących zespołów dydaktyczno - wychowawczych,

5) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za uroczystości.


Przydział obowiązków przytoczony powyżej jest przykładowy. Dyrektor szkoły bowiem może, zgodnie z potrzebami, wyznaczyć jeszcze inne. Wśród nich mogą znaleźć się przydziały dotyczące opieki nad poszczególnymi pracowniami. Z tym, że rada sierpniowa, czyli organizacyjna, służy właśnie ogłoszeniu przydziału obowiązków, które w danym momencie powinny być gruntownie przemyślane przez dyrekcję szkoły. Nie powinna mieć miejsca sytuacja, a w której już w późniejszym okresie czasu przedzielone będą nowe obowiązki, zupełnie niespodziewanie, bez uprzedniej konsultacji z osobą wyznaczoną do ich pełnienia.

W związku z powyższym, jeśli dyrektor w sierpniu zarządził, iż dana osoba ma odpowiadać za pracownię multimedialną, to nauczyciel winien ten obowiązek przyjąć.

Aczkolwiek przydzielając zadania, dyrektor powinien rozdzielić je równomiernie, tak aby każdy z nauczycieli był obciążony tak samo.

Ponadto, przydzielając obowiązki, należy kierować się predyspozycjami nauczycieli. Dlatego akademie szkolne z reguły przygotowują poloniści, a konkursy przedmiotowe osoby uczące danych przedmiotów. W związku z tym opiekę nad pracownią multimedialną oraz stroną internetową powinien, i to zdecydowanie, przejąć nauczyciel informatyki, a nie nauczyciel nauczania zintegrowanego. Wynika to z prostego faktu, iż to właśnie informatyk jest merytorycznie przygotowany do zajmowania się komputerami i stroną internetową.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz