Dodatek za stopień specjalizacji zawodowej
Odpowiada
24.09.2010

PYTANIE

Jestem nauczycielem mianowanym. Przeszłam na emeryturę i obecnie pracuję w wymiarze 6/18 etatu.


Czy powinnam mieć wypłacany dodatek za stopień specjalizacji zawodowej (wypłacany do chwili przejścia na emeryturę), jeśli nie, to jakie przepisy regulują taki stan rzeczy?

ODPOWIEDŹ

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2000 r. nr 19, poz. 239, z późn. zm.) w art. 9 stwierdza, iż nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

Powyższe należy interpretować w sposób następujący: jeśli jakikolwiek nauczyciel w dniu wejścia ustawy (kwiecień 2000 r.) otrzymywał dodatek za stopień specjalizacji zawodowej, to otrzymywał go tak długo, aż nie podniósł swojego stopnia awansu zawodowego. Jeśli zatem nauczyciel, podobnie jak zainteresowana, nie podniósł swojego stopnia awansu zawodowego to dodatek otrzymywał do momentu przejścia na emeryturę.

Jeśli natomiast został ponownie zatrudniony, to w związku z faktem, iż nadal nie podniósł swojego stopnia awansu zawodowego, a jako emeryt korzysta ze wszelkich praw przysługujących nauczycielowi, winien mu być dodatek wypłacany. Nie ma bowiem uregulowań prawnych pozwalających na traktowanie nauczyciela pozostającego na emeryturze, ale ponownie zatrudnionego, na innych zasadach niż nauczycieli przed emeryturą.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz