Decyzja o naliczenie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie
Odpowiada
02.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym uzyskać odpowiedź na sporne informacje. Czy Państwa zdaniem konieczne jest wydanie decyzji rodzicom w sprawie naliczenia opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie. Będąc na szkoleniu taką informację otrzymałam że jest konieczność z niektórych artykułów wynika, że takiej konieczności nie ma. Bardzo proszę o opinię Państwa pozycji czy jest taka konieczność czy nie wynika to z przepisów prawa. Będę bardzo wdzięczna za krótką odpowiedz.

Odpowiedź:

Ustalanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym) nie następuje w drodze decyzji.

Przy ustalaniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w publicznych przedszkolach nie ma zastosowania reguła wynikająca z art. 61 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (wydawanie decyzji w odniesieniu do należności określonych w art. 60 ustawy), ponieważ istnieje odrębna ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która stanowi, że:

  • wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę ustala rada gminy w drodze uchwały, która ma charakter aktu prawa miejscowego (art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
  • wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole (art. 106 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Zamieszczam wyjaśnienie MEN w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/oplaty-za-publiczne-przedszkola-a-umowy-cywilnoprawne-wyjasnienia-men

Źródło:

Podstawa prawna:

  • 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • 52 ust. 1-2, ust. 9, art. 106 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1930),
  • 61 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz