Czy rozmowa psychologa z uczniem musi odbywać się w obecności rodzica?
Odpowiada
01.04.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Czy psycholog szkolny, aby porozmawiać z dzieckiem na terenie szkoły bez obecności rodzica, musi mieć jego zgodę? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

ODPOWIEDŹ
W ramach wykonywania swoich obowiązków nauczyciel – psycholog szkolny może rozmawiać z uczniem, a rodzic nie musi wyrażać dodatkowej zgody.

Pedagog szkolny ma obowiązek diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, wspierania ich rozwoju oraz reagowania w sytuacjach problemowych. Jeżeli pedagog uzna, że potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, to będzie potrzebował zgody rodziców na objęcie ucznia opieką. Pedagog nie ma jednak obowiązku informowania ich o działaniach diagnostycznych, w tym o rozmowie z uczniem.

Pod tym względem pedagog szkolny nie jest inaczej traktowany niż pozostali nauczyciele, w tym wychowawca. Jednym z zadań pedagoga jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Rozmowa pedagoga z uczniem może służyć realizacji tego zadania.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz